Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

poz. 123 forma dekoracyjna, talerz gliniany-kamyki, cena 148 zł, nr ewid. M054