Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

Niewyodrębniony lokal użytkowy- udział – Głogów

Niewyodrębniony lokal użytkowy o pow. 170,03 m2, udział 742/10000, nr działki 101/1, nr księgi wieczystej LE1G/00032998/6, położony w Głogowie przy ul. Kołłątaja 3.

Wartość oszacowania netto wynosi 100.000,00 zł netto.

Obecna wartość sprzedaży brutto wynosi 86.100,00 zł, tj. 70% wartości oszacowania.