Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

Przedsiębiorstwo Zorganizowane: Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o.

Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego i art. 323  ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
pod nazwą : Korporacja Budowlana BUDMAX sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą
w Polkowicach przy ul. Działkowej 2, 59-100 Polkowice, nr KRS 0000038553

Przedsiębiorstwo sprzedawane jest w drodze przetargu   – do pobrania: Regulamin Przetargu w dniu 16.11.2017 r.

Informacje o przetargach można uzyskać bezpośrednio w siedzibie upadłej spółki przy  ul. Działkowej 2 w Polkowicach oraz telefonicznie pod nr tel. 661-940-523. Ogłoszenia o przetargach oraz niezbędne informacje i dokumenty do pobrania umieszczane są każdorazowo w zakładce PRZETARGI.   

Firma   BUDMAX Sp. z o.o została utworzona w wyniku połączenia dwóch samodzielnych Spółek:  Zakładu Budowlano- Montażowego  Maxbud i Zakładu Budowlano Montażowego Budim działających niezależnie na rynku od 1994 r., a utworzonych w wyniku przekształceń KGHM Polska Miedź S.A.  z wydziału budowlanego o 40 letnich tradycjach. W listopadzie 2006 r. firma zmieniła nazwę na Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o.

Od 09.05.2011 r. spółka jest w stanie upadłości likwidacyjnej i funkcjonuje pod nazwą Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. 

Wykaz majątku wchodzącego w skład Korporacji Budowlanej Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej do pobrania : Zał nr 1 – przedsiębiorstwo 11.2017

Zdjęcia: Korporacja Budowlana Budmax sp. z o.o. ul. Działkowa 2 w Polkowicach

Biurowiec 7   DSC01057  

DSC01647  DSC01644  DSC01652

 

 

 

Dane teleadresowe


Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o. o.
w upadłości likwidacyjnej

59-100 Polkowice, ul. Działkowa 2
tel. +48 661-940-410
e-mail: sekretariat@budmax.info
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000038553
NIP: 692-02-12-063
REGON: 390270852
Kapitał zakładowy: 51.042.000 zł
www.budmax.info

Lokalizacja


DW331 43, 59-100 Polkowice, Polska, 51.49901144850609, 16.11255406606449