Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

poz. 131, forma dekoracyjna, ceramika, kapelusz Grażyny Płocica, cena 450 zł, nr ewid. 1689, DS.039