Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

poz. 122, forma dekoracyjna – wanienka D. Cychowskiej, cena 861 zł, nr ewid. 2032, DS.030