Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

poz. 128, forma dekoracyjna-wazon Marii Kociumbas, cena 3.690 zł, nr ewid. 1175, DS.036