Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

Przetarg w dniu 12 września 2019r. o godz. 10.00 Przeds. Handl.-Usług. ANNA Anna Kowalska (Anna Jurczak)

 OGŁOSZENIE  O   PRZETARGU

 

Syndyk   Masy  Upadłości

Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „ANNA” Anna Kowalska (Anna Jurczak)

ogłasza przetarg w dniu 12.09.2019r. godz. 10.00

na sprzedaż z wolnej ręki na podstawie art. 320 ustawy Prawa upadłościowego:

1. Nieruchomość:

lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Głowackiego nr 6 /12, dla której Sąd Rejonowy w   Legnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/00075934/8, za  cenę wywołania brutto  22.8411,00 zł.   

 2. Ruchomości:

Lp. Nazwa Ilość szt. Cena brutto wywołania w zł
1. Samochód ciężarowy marki Fiat IVECO Daily 35C13 rok prod. 2002

nr rejestracyjny DL 65464A

1 12 500,00
2. Witryna cukiernicza 90 cm , 1 700,00
3. Lada z witryną 90 cm przeszkloną 2/3 , 1 400,00
4. Szafa chłodnicza 350 L 1 1 800,00
5. Lada pod kasę 1 200,00
6. Lada pod maszynę drukującą kupony Lotto 1 200,00
7. Regały 4 1 200,00
  SUMA   17 000,00

                                                                                    

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w terminie do dnia 11.09.2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Kancelarii Radcy Prawnego mgr Jerzy Ciesiul przy ul .Gen .Wł. Andersa14/2A, 59-220 Legnica  w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ”OFERTA NA PRZETARG W DNIU 12.09.2019”.

Wadium należy wpłacić na konto nr 27 1050 1575 10000092 5464 5972  do dnia 11.09.2019r.liczy się data wpływu środków na konto.

Warunki uczestnictwa w przetargu, wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży znajdują się w regulaminie przetargu, umieszczonym na stronie internetowej www.budmax.info.

Dodatkowe informacje o przetargu oraz miejscach i terminach oględzin przedmiotów przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 503125338  lub 661 940 410 od godz. od 900 do 1500.

Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu (także po wyborze ofert) bez podania przyczyn.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Regulamin sprzedaży majątku

2. oświadczenie do przetargu

3. Zdjęcia mieszkania

duży pokój z balkonem

 

kuchnia

   

drugi pokój

 

trzeci pokój

   

korytarz

 

łazienka

 

toaleta

   

Samochód ciężarowy marki Fiat IVECO Daily 35C13 rok prod. 2002, nr rejestracyjny DL 65464A

 

ekspertyza pojazdu

szafa chłodnicza

 

regały

Witryna cukiernicza 90 cm

Witryna cukiernicza 90 cm