Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

Przetarg 31.07.2018r.

                                                                                                 OGŁOSZENIE  O   PRZETARGU

 

                                                                                                    Syndyk   Masy  Upadłości

                                                                        Korporacji  Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. w Polkowicach

 

ogłasza przetarg w dniu 31.07.2018 r. godz. 10.00 na sprzedaż z wolnej ręki na podstawie art. 323 i art. 326 ustawy Prawo upadłościowe                    i naprawcze:

przedsiębiorstwa w całości,

zespołu nieruchomości (działek) w Komorowicach k/Wrocławia, nieruchomości do odrębnej sprzedaży w tym działki pod zabudowę jednorodzinną

 oraz ruchomości


wchodzących w skład przedsiębiorstwa: Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o.

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Polkowicach. Regulaminy przetargu (osobne dla nieruchomości i ruchomości) wraz z wykazami majątku oraz opisami przedmiotów przetargu znajdują się na stronie internetowej www.budmax.info . Informacje na temat przetargu można uzyskać telefoniczne pod numerami 661-940-410 i 661-940-599 lub osobiście w siedzibie spółki, przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w terminie do dnia 30.07.2018 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie siedziby upadłego przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ”OFERTA NA PRZETARG W DNIU 31.07.2018”.

Wadium należy wpłacić na konto nr  98 1020 5226 0000 6102 0309 9355    do dnia 30.07.2018 rliczy się data wpływu środków na konto.

Ruchomości można oglądać po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Oferty na ruchomości będą rozpatrywane, o ile nie zostaną złożone i wybrane oferty na całe przedsiębiorstwo.

 

Oferty nie spełniające warunków przetargu opisanych w regulaminach przetargu nie będą rozpatrywane.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 1. Oświadczenie oferenta – Oświadczenie Oferenta
 2. Wykaz majątku Spółki KB Budmax – Załącznik nr 1 – przedsiębiorstwo 31.07.2018
 3.  Zdjęcia Budmax – siedziba w Polkowicach
 4. Zespół gruntów pod zabudowę  osiedla mieszkaniowego w Komorowicach – Załącznik nr 2 – zespół gruntów 31.07.2018
 5. Zespół nieruchomości do odrębnej sprzedaży – Załącznik nr 3 – nieruchomości do odrębnej sprzedaży
 6. Ogólna mapa działek w Komorowicach
 7. Mapa działek nr 242/146-172 – mapa działek w Komorowicach 09.07.2018
 8.  Regulamin przetargu na ruchomości z dnia 01.06.2015r. Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości
 9. Wykaz ruchomości Ruchomości – załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu dn. 31.07.2018
 10. Ruchomości – Zdjęcia i opisy ruchomości w Polkowicach
 11. Regulamin przetargu –  Regulamin przetargu z dnia 09.07.2018