Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Polkowicach

Firma   BUDMAX Sp. z o.o została utworzona w wyniku połączenia dwóch samodzielnych Spółek:  Zakładu Budowlano- Montażowego  Maxbud i Zakładu Budowlano Montażowego Budim działających niezależnie na rynku od 1994 r., a utworzonych w wyniku przekształceń KGHM Polska Miedź S.A.  z wydziału budowlanego o 40 letnich tradycjach. W listopadzie 2006 r. firma zmieniła nazwę na Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o.
W 2008 roku  Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. zakupiła Pomorskie Zakłady Urządzeń Okrętowych WARMA w Grudziądzu – zakład, który powstał w 1948  roku a od 1952 został podporządkowany Zarządowi Przemysłu Okrętowego. Po przejęciu oddział w Grudziądzu funkcjonował pod nazwą Zakład Produkcyjny „Warma”.

Od 09.05.2011 r. spółka jest w stanie upadłości likwidacyjnej i funkcjonuje pod nazwą Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadząc do dnia 14.06.2017 r. działalność w ramach dwóch oddziałów na terenie w Polkowic i w Grudziądzu (Zakład Produkcyjny WARMA).

W dniu 14.06.2017 r. Oddział w Grudziądzu został sprzedany.

W dniu 28.04.2020r. została sprzedana zorganizowana część przedsiębiorstwa, w tym obiekt w Polkowicach.

 

Dane teleadresowe


Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o. o.
w upadłości likwidacyjnej

59-100 Polkowice, ul. Działkowa 2

adres do korespondencji:

59-300 Lubin, ul. Kamienna 1J/21

tel. +48 669-980-264
e-mail: k.marcinkowska@budmax.info

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000038553
NIP: 692-02-12-063
REGON: 390270852
Kapitał zakładowy: 51.042.000 zł
www.budmax.info

 

Lokalizacja


DW331 43, 59-100 Polkowice, Polska, 51.49923259794277, 16.11196517944336