Tel.: +48 661 940 410 |    e-mail: sekretariat@budmax.info

Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o. o.
w upadłości likwidacyjnej

ul. Działkowa 2
59-100 Polkowice

Kontakt

Tel.: +48 661 940 410
E-mail: sekretariat@budmax.info

Dane

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 000003853
NIP: 692-02-12-063, REGON: 390270852
Kapitał zakładowy: 51.042.000 zł